Yeniden Kapama Üniteli Kaçak Akım Koruma Şalterleri Ve Otomatik Sigortalar

Sinyal Lambaları
8 Ocak 2020
NH Sigortalar
30 Ocak 2020

Elektriğin her alanda gün geçtikçe daha yoğun kullanıldığı modern dünyada, elektrik panolarının kontrolü de insan müdahalesinden bağımsız duruma gelmekte. Öyle ki geçici durumlardan dolayı devre dışı kalan sigortalar ve/veya kaçak akım koruma şalterlerinin tekrar kurulması manuel olarak insan müdahalesi ile sağlanırken güvenlik, zaman, iş gücü kaybına neden olabiliyor. Sigma elektrik, kaçak akım koruma şalterleri ve otomatik sigortalara eklenen yeniden kapama ünitesi yardımıyla, manuel operasyonları minimum seviyelere indirirken güvenlik ve kullanıcı kolaylığını da ön plana çıkarmakta.

YENİDEN KAPAMA ÜNİTELİ KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERİ VE OTOMATİK SİGORTALAR NEDİR?

Elektrik panolarında kullanılan otomatik sigortalar ve kaçak akım koruma şalterleri, süreklilik arz etmeyen geçici nedenlerden dolayı devre dışı kalabilmektedir. Bu ürünlerin tekrar devreye alınması işlemi manuel olarak kurma kolunun kaldırılması yerine yanına eklenecek yeniden kapama ünitesi ile otomatik sağlanabilir.

YENİDEN KAPAMA ÜNİTELİ KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ;

Sistemde oluşan herhangi bir kaçak akım nedeniyle, kaçak akım koruma şalterinin açması durumunda yeniden kapama ünitesi yardımıyla şalter otomatik olarak tekrar kurulur.

Bu sayede sistemde oluşan geçici kaçak akım nedeniyle kaçak akım koruma şalterinin uzun süreli devre dışı kalmasının önüne geçilmiş olurken aynı zamanda kullanıcıya işlem kolaylığı da sağlanmış olur.Yeniden kapama ünitesi, devre dışı kalan kaçak akım koruma şalterlerini devreye almanın yanı sıra yardımcı kontaklarına bağlanan butonlar ile uzaktan açma-kapama işlemlerini de yerine getirebilir.

YENİDEN KAPAMA ÜNİTELİ OTOMATİK SİGORTALAR;

Otomatik sigortalar, herhangi bir aşırı akım nedeni ile devre dışı kalır ise sigortanın yanına takılan yeniden kapama ünitesi, sigortayı tekrar kurar, devreye alır. Yeniden kapama ünitesinin yardımcı kontağına bağlanan ledli sinyal lambaları ile eğer ki otomatik sigorta 4. kez atmış ise yeniden kapama ünitesi otomatik sigortayı devreye almaz, sinyal lambası devreye girerek görsel uyarı verir.

HEM SİGORTALARDA HEM DE KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERLERİNDE YENİDEN KAPAMA ÜNİTESİ NASIL KULLANILIR?

Otomatik sigortalar için yeniden kapama ünitesi otomatik sigortanın sol yanına modüler olarak kolayca takılır. Yeniden kapama ünitesinin üstünde bulunan klemens girişlerine faz ve nötr beslemesi verilir. Klemens üzerinde bulunan yardımcı kontak girişleri ise kaçak akım koruma şalterlerinde uzaktan açma-kapamayı sağlayacak butona, otomatik sigortalarda ise 3 kez devre dışı kaldıktan sonra 4. kez devreye alınmaması için uyarı veren ledli sinyal lambasına bağlanır.

NEDEN SİGMA YENİDEN KAPAMA ÜNİTESİ KULLANILMALIDIR?

Devre dışı kalan otomatik sigortalar ve kaçak akım koruma şalterleri zaman zaman büyük problemler oluşturabilmektedir. Örnek olarak, fabrikalarda kaçak akım koruma şalteri yada sigorta geçici bir problemden dolayı devre dışı kalabilir, arıza ekibinin müdahale etmesi zaman kaybına ve üretim kaybına sebep olur. Evlerde ve yazlıklarda ise kaçak akım veya otomatik sigortanın geçici bir neden ile devre kalması buzdolabı gibi elektrikli cihazlarında devre dışı kalmasına neden olur. Baz istasyonlarında devre dışı kalan otomatik sigorta veya kaçak akım koruma şalteri ise iletişimin kesilmesine sebep olur.

Yeniden kapama ünitesi yardımcı kontakları sayesinde tekrar devreye almanın yanı sıra, otomatik sigortalarda uzaktan açma kapama, kaçak akım koruma şalterlerinde ledli uyarı imkanı mevcuttur.
Manuel moda alınarak devre dışı bırakılabilir.

Elektrik panosunda yapılacak bakım veya arıza durumunda yeniden kapama ünitesi kilitleme moduna alınarak enerji iletimi güvenli bir şekilde kesilebilir.