Sigma Faz-Gerilim Koruma Röleleri

DC Devre Kesiciler Nerelerde Kullanılır? AC Devre Kesicilerden Farkı Nedir?
30 Nisan 2021
Analog Zaman Saati Nedir, Nerelerde Kullanılır?
4 Haziran 2021

Faz Gerilim Koruma Röleleri elektriksel yükleri faz kayıpları ile birlikte alçak-yüksek gerilimlere karşı koruma altına alan röle çeşididir. Sistemde fazlarda veya gerilimde bir dengesizlik oluşması halinde bu durumu algılayarak devreyi kesebilecek cihazlara kontakları ile çıkış sinyali verir.

Faz-Gerilim Koruma Röleleri başlıca,

 • Endüstriyel tesisler
 • Motorlar
 • Madencilik
 • Asansör
 • Vinç
 • Sulama
 • Petro-Kimya
 • Atık su ve dahası birçok alanda kullanılmaktadır.

Faz Gerilim Koruma Röleleri Hangi Durumlarda Çıkış Sinyali Verir?

 • Gerilim düşümü-yükselmesi: Kullanıcın ayarladığı nominal gerilim değerlerinde %2-%20 arasında bir artış-azalma oluşması durumunda röle kontağı çıkış sinyali verir.
 • Faz kaybı: Fazlardan birinin kesilmesi durumunda röle kontağı çıkış sinyali verir.
 • Faz sırası hatası: Fazların sırasının yanlış bağlanması durumunda röle kontağı çıkış sinyali verir.

Elektriksel sistemlerde gerilim düşümü- yükselmesi en yaygın arıza kaynaklarından biridir. Birçok cihaz gerilim düşümü yada yükselmesi sırasında hasar görür. Örneğin bir motor devresinde motor sargılarında yüksek ısı oluşturarak arızaya sebep olması sonucu motor ömrü kısalır.

Faz kaybı ise oldukça önemli ve tehlikeli bir durumdur. Faz kaybı , motorların, trafoların, jeneratörlerin aşırı ısınması ile kullanılamaz duruma gelmesine hatta yanmasına sebep olur.

Faz sırası hatasında ise fazların yanlış sıra ile bağlanması sonucu motorlar ters yönde çalışarak sisteme zarar verir.

Neden Sigma Faz-Gerilim Koruma Rölesi Kullanılmalıdır?

Sigma Faz-Gerilim Röleleri IEC/EN 60255-1, IEC/EN 61010-1 uluslararası standartlara tam uygunluk ile üretilmektedir. Esnek uygulamalarda esnek çözümler sunmaya yönelik olarak ayarlanabilir zaman gecikmesi 10sn ye kadar kullanıcı kontrolüne sunulmuştur. Ayrıca 220V-460V aralığında 8 seviyeli nominal çalışma gerilimi seçim imkanı ile ile farklı uygulamalara tam uyum sağlanır. %1 den düşük olan ölçüm hata oranı ile hassas koruma sağlan