Sigma Açık Tip Güç Şalterleri

Darbe Akım Anahtarı ile Verimli Aydınlatma
24 Şubat 2021
Elektriksel Ölçümler Neden Gereklidir?
12 Nisan 2021

Sigma Açık Tip Güç Şalterleri yüksek performans ihtiyacı gerektiren uygulamalarda yüksek kısa devre kesme kapasiteleri, geniş çalışma sıcaklığı aralığı ve yüksek elektriksel- mekaniksel ömürleri sayesinde güvenle kullanılır.

Açık Tip Güç Şalteri Genel Uygulama Alanları Nelerdir?

  • Ana giriş şalteri olarak genel elektrik sisteminin korunmasında, anahtarlamasında ve seçiciliğin sağlanmasında;
  • Büyük güçlü motorların, jeneratörlerin, trafoların korunmasında ve anahtarlamasında ;
  • Uygun aksesuarlar ile 2 güç kaynağı arasındaki transfer uygulamalarında koruma, anahtarlama ve mekanik kilitlemenin sağlanmasında kullanılır.

Sigma Açık Tip Güç Şalteri Koruma Fonksiyonları Nelerdir?

Sigma Açık Tip Güç Şalterleri elektronik açtırma ünitesi sayesinde termik-manyetik-toprak hatası korumasına sahiptir.

  • (0,4-1)*In aralığında ayarlanabilir termik koruma
  • (0,4-15)*In aralığında ayarlanabilir manyetik koruma
  • (0,2-0,8)*In aralığında ayarlanabilir toprak hatası koruması

Sigma Açık Tip Güç Şalterleri, yukarıda bahsedilen hata durumlarına zaman gecikmesi ekleme özelliği ile elektrik sisteminde seçiciliğin sağlanmasını garanti eder. Diğer bir ifade ile Sigma Açık Tip Güç Şalterleri, ana giriş şalteri olarak kullanıldığında hata akımını algılar fakat trip pozisyonuna geçmeden, kullanıcının ayarladığı süre kadar bekler. Böylece öncelikle elektrik tesisatının alt gruplarına bağlı bulunan devre kesicilerin arızalı alanı ana sistemden yalıtmasına olanak sağlayarak tüm elektrik sisteminin enerjisiz kalmasının önüne geçer.

L – S – I – G zaman ayarı fonksiyonları

L “Long Time Delay” ile termik koruma uzun süreli gecikme ayarı

S “Short Time Delay” ile termik koruma kısa süreli gecikme ayarı

I “Instantaneous Tripping Delay” ile manyetik koruma gecikme ayarı

G “Ground Fault Delay” ile toprak hata akımı gecikme ayarı sağlanır.

Açık Tip Şalterler koruma fonksiyonlarının yanı sıra elektronik ünitesi sayesinde;

  • Faz gerilimleri, faz akımlarını ölçerek LCD ekran üzerinde gösterir.
  • Şalterin açma anındaki hata akımını ve hata süresini ekran üzerinde gösterir.
  • Hatanın gerçekleştiği faz bilgisini kullanıcıya sunar.

Çekmeceli ve Sabit Tip Açık Tip Güç Şalterleri Arasındaki Fark Nedir?

Çekmeceli Tip Açık Tip Güç Şalterleri ile Sabit Açık Tip Güç Şalterleri arasında koruma fonksiyonları bakımından herhangi bir fark bulunmaz, çekmeceli tip güç şalterlerinde çekmece kasası ile ana gövde kol yardımıyla çekilmesi sayesinde birbirinden ayrılarak elektrik sistemindeki bakım onarım işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşir. Çekmeceli tip şalterlerde ayrıca test oduna alındıklarında şalterin bakımı, fonksiyonlarının kontrolü sistem enerjisiz kalmadan sağlanır.