Kaçak Akım Koruma Şalterlerinde Seçicilik

Devre Kesici Aksesuarları
14 Kasım 2020
Kaçak Akım Koruma Şalteri için Yeniden Kapama Ünitesi
4 Ocak 2021

Kaçak akım koruma şalterleri elektrik tesisatında kaçak akımların oluşması durumunda, devreyi bağlı bulunduğu noktadan itibaren izole eder. Fakat belirli bir alanda meydana gelen kaçak akım nedeni ile tüm elektrik sistemini devre dışı bırakılmış olur. Tüm sistemi enerjisiz bırakmak yerine, kaçak akımın oluştuğu elektrik tesisatını enerjisiz bırakmak için kaçak akım uygulamalarında seçicilik esastır.

Zamana Bağlı Seçicilik

Kaçak akım koruma şalterleri herhangi bir kaçak akım durumunda devreyi gecikmesiz olarak açar. Selektif tip dediğimiz kaçak akım koruma şalterleri ise kaçak akım oluşması durumunda elektrik devresini belirli bir süre bekledikten sonra devre dışı bırakır. Ana panolarda gecikmeli tip kaçak akım koruma şalterleri, tali panolarda ise gecikmesiz tip kaçak akım koruma şalterlerinin kullanılması sonucunda zamana bağlı selektivite sağlanır. Tali panolara bağlı yük tarafında herhangi bir kaçak akım oluşması durumunda pano içerisinde yer alan kaçak akım koruma şalterleri kaçak akımları algılayarak gecikmesiz açma sağlar ve hatanın meydana geldiği elektrik tesisatını yalıtmış olur. Ana pano içerisinde yer alan gecikmeli tip kaçak akım koruma şalteri ise gecikme süresi boyunca kaçak akım durumu tali panodaki kaçak akım koruma şalteri tarafından ortadan kalktığı için devreyi açmaz, böylece tüm elektrik sistemi enerjisiz kalmayarak sadece kaçak akım durumu oluşan bölüm içerisinde yalıtım sağlanmış olur.

Hassasiyete Bağlı Seçicilik

Kaçak akım koruma şalterlerinde hassasiyete bağı seçicilik 30mA ve 300mA kaçak akım eşik değerlerine sahip şalterlerin kullanılması ile sağlanır. Tali panolarda yüksek hassasiyetli 30mA kaçak akım koruma şalterleri (hayat koruma) , ana panolarda ise hassasiyeti 300mA olan kaçak akım koruma şalterleri (yangın koruma) kullanılmalıdır. Yük tarafında olabilecek düşük değerli bir kaçak akım oluşması durumunda öncelikli olarak tali panoda bulunun kaçak akım koruma şalteri devreyi keserek sadece hatanın meydana geldiği bölümü izole edecektir. Bu seçicilik özelliği sayesinde tüm sistemin enerjisiz kalmasının önüne geçilir.

Gerek A tipi gerek AC tipi Sigma gecikmeli kaçak akım koruma şalterleri ile korunacak yük karakteristiğine göre uygun seçicilik sağlanırken gecikme özelliği ile istenmeyen açmaların da önüne geçilir.