B Tipi Kaçak Akım Koruma Şalterleri

Sigma Alçak Gerilim Şönt Reaktörleri
30 Nisan 2020
Mini Akım Transformatörleri
15 Mayıs 2020

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte elektronik bileşen içeren cihazların her alanda kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır. Özellikle kesintisiz güç kaynakları(UPS) , endüstriyel tesislerde kullanılan motorlar, redresörler gibi lineer olmayan devre elemanları (transistör) içeren güç elektroniği cihazları yüksek frekanslı akımların veya DC akımların şebekeden çekilmesine neden olurlar. Sistemde yüksek frekanslı kaçak akım veya DC bileşen içeren kaçak akımların oluşması durumunda ise yaygın olarak kullanılan AC tipi veya A tipi kaçak akım koruma şalterleri yapısı gereği gerekli korumayı yapamaz. Kaçak akımlara karşı oldukça geniş koruma imkanı sunan B tipi kaçak akım koruma şalterleri A ve AC tip kaçak akım koruma şalterlerinin yetersiz kaldığı tüm endüstriyel uygulamalarda güvenle kullanılır.

A, AC ve B tipi kaçak akım koruma şalterleri arasındaki farklar ve kullanım alanları nelerdir?

AC Tip kaçak akım koruma şalterleri; Herhangi bir elektronik bileşen içermeyen, aktif ve/veya reaktif karakterli yüklerin bağlı bulunduğu elektrik şebekelerinde AC kaçak akımlara karşı koruma sağlar. Piyasada daha çok genel tip veya ev tipi olarak da adlandırılır. AC (alternatif) akım güç devrelerinde kullanılır.

A Tipi Kaçak Akım Koruma Şalterleri; AC ve belirli dalga formuna sahip DC (doğru akım) kaçak akımlara karşı koruma sağlar. Elektronik bileşen içeren devrelerde, sınıf 2 ekipmanların güç kaynaklarında(maksimum 100watt güce sahip güç kaynakları), led sürücüler ve dimmerler dahil aydınlatma ekipmanlarında ve indüksiyon ocaklarında kullanılır.

B tipi kaçak akım koruma şalterleri AC kaçak akımların algılanmasının yanı sıra, yüksek freknslı kaçak akımların veya DC dalga formlarına sahip kaçak akımların algılanmasında kullanılır.A ve AC tip kaçak akım koruma şalterlerinden farklı olarak içerisinde iki adet toroid bulunur.Birinci toroid oluşabiecek AC kaçak akımları algılarken ikinci toroid ise oluşabilecek DC kaçak akımları algılar. Değişken frekanslı motor sürücüleri, endüstriyel makinaların elektronik kontrol üniteleri, asansörler, yürüyen merdivenler, fotovoltaik tesisler, statik transfer sistemleri(STS), kesintisiz güç kaynakları(UPS), Doğru akım (DC) sürücüleri, frekans dönüştürücüleri(frekans konvertörleri), tıbbi teşhis görüntüleme cihazları, elektrikli araç şarj istasyonlarında (alternatif akım ile beslenen) güvenle kullanılır

Özellikle güç elektroniği uygulamalarında A/AC Tipi kaçak akım koruma şalterleri yüksek frekanslı DC kaçak akımlar algılayamaz veya algılasa dahi sistemi gecikmeli olarak devre dışı bırakabilir. Sonuç olarak güvenlik açısından risk oluştururlar. Kaçak akım oluşmadığı durumlarda dahi; elektrik şebekesinde meydana gelen harmonik akımları ,şebeke dalgalanmaları gibi idealde oluşması beklenmeyen hata akımlarını kaçak akım olarak algılayarak elektrik sistemini gereksiz yere devre dışı bırakabilir. Endütriyel tesislerde fabrikalarda elektrik kesintileri ise plansız duruşlar nedeniyle maddi hasar ve iş gücü kaybı meydana getirir. Bu nedenle canlıları kaçak akım nedeni ile elektrik çarpılmalarına karşı korumak, bina ve işyerlerini ise yangınlara karşı korumak için doğru seçilmiş kaçak akım koruma şalterleri büyük önem taşır.

Neden Sigma Elektrik B Tipi Kaçak Akım Koruma Şalteri Kullanılmalı?

Sigma Elektrik B Tipi Kaçak Akım Koruma Şalterleri TS EN ve uluslararası standartlara uygun olarak 25A’den 100A’e kadar 30mA hayat korum eşikli veya 300mA yangın koruma eşikli olarak üretilmektedir. B tipi kaçak akım koruma şalterleri ile kaçak akımlara karşı en kapsamlı koruma sağlanırken aynı zamanda elektrik sisteminin gereksiz yere devre dışı kalması önlenerek plansız duruşların ve olası maddi kayıpların önüne geçilir. A/AC tipi kaçak akım koruma şalterlerinin kullanıldığı her uygulamada Sigma elektrik B tipi kaçak akım koruma şalterleri güvenle kullanılabilir.