NH Sigortalar (Bıçaklı Sigortalar)
19 Haziran 2021
Şönt Reaktörler
19 Haziran 2021
Show all

Dijital Ölçü Aletleri

Dijital Voltmetreler ve Dijital Ampermetreler

Dijital voltmetreler gerilimleri, Dijital Ampermetreler akımları, dijital işleme veya dönüştürme ve görüntüleme gerçekleştirir. Ayrıca, değerleri ayarlamak, veri aktarmak ve diğer işlevleri yerine getirmek için giriş değerlerini karşılaştırabilirler.

Temel Özellikler:

– AC akımı ölçen Ampermetreler ve AC Gerilimi ölçen Voltmetreler

– Ampermetreler için Akım trafolu kullanım imkanı

– 1 klas doğruluk sınıfı

– 96×96 veya 72×72 mm boyutlarda üretim imkanı

– TS 5590 EN 60055-2 ye uygun üretim

Dijital Multimetre

Sigma Multimetreler TS EN 60051-2  standartlarına uygun üretilerek bağlı bulunduğu şebekenin elektriksel parametrelerini ölçer.

Temel Özellikler:

– 3 Faz akım, gerilim ve frekans ölçümü

– Akım ve gerilimin minimum ve maksimum demand değerleri

– Doğruluk sınıfı 0,5

– 96*96mm

 

Güç Ölçer

Sigma Güç Ölçer TS EN 60051-2 standartlarına uygun üretilerek , bağlı bulunduğu şebekenin elektriksel parametrelerini ölçer. Haberleşme özelliği sayesinde enerjinin izlenmesine ve kayıt edilmesine olanak sağlar.

Temel Özellikler:

– RS 485 haberleşme özelliği

– 96*96mm boyutlarında

– DIN rayına montaj ve pano kapağına montaja uygun iki ürün

– Alarm çıkışı, kuru kontak çıkışı

 

Enerji Analizörü

Sigma Çok Fonksiyonlu Şebeke Analizörleri TS EN 60051-2  standartlarına uygun üretilerek , bağlı bulunduğu şebekenin elektriksel parametrelerini ölçer. Haberleşme özelliği sayesinde enerjinin izlenmesine ve kayıt edilmesine olanak sağlar.

Temel Özellikler

Ortalama – max- min voltaj ve akım değerleri, frekans, aktif güç – reaktif güç – görünür güç, güç faktörü, akımın aktif ve reaktif demand değerleri, akım ve gerilimin toplam harmonik bozulması (THD) , 31. harmoniğe kadar yüzdesel harmonik akımı ve gerilimi ölçümü

– RS 485 haberleşme özelliği

– 96*96mm boyutlarında

– DIN rayına montaj ve pano kapağına montaja uygun iki ürün

– Alarm çıkışı, kuru kontak çıkışı

– Harmoniğe kadar ölçüm