Sıkça Sorulan Sorular

1Sigma Kaçak Akım Algılama Rölesi SAR103LE Elektrik Panosuna Nasıl bağlanır?
SAR103LE’nin kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uyarak,
Öncelikle 1-2 no’lu uçlara besleme gerilimi olan 220 V AC gerilimi uygulayınız. Sonrasında 6-7 no’lu uçlara toroid transformatörün sekonder çıkış uçlarını bağlayınız ve açtırma bobininin besleme gerilimi 13 no’lu terminalden ve beslemenin nötr ucundan alınız. İsteğe bağlı olarak 3-4-5 no’lu terminalleri kullanarak uzaktan test ve reset işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

2Sigma Kaçak akım algılama rölelerini farklı marka toroid akım transformatörleri ile kullanarak doğru sonuç alabilir miyiz?
Aynı üretici tarafından üretilen toroid ve kaçak akım koruma röleleri, birbiri ile uyumlu çalışacak şekilde üretilirler. Kaçak akım algılama rölesi ile toroidin birbirinden farklı markalarda tercih edilmesi durumunda her zaman doğru sonuçlar alınamayabilir.Lütfen üreticilerin oluşturduğu kullanım kılavuzlarına bakınız.
3Toroidlerin (Toroidal Akım Transformatörü) iç çapı neye göre seçilir? (Çap 80mm, 110mm, 160mm, 210mm, 300mm) Toroidlerin (Toroidal Akım Transformatörü) iç çapı neye göre seçilir? (Çap 80mm, 110mm, 160mm, 210mm, 300mm)
Toroid akım trafosu içerisinden geçirilecek olan enerji kablolarının veya baraların kesitine göre seçilmelidir. Toroidin içinden geçirilecek olan enerji kabloları veya bara kesitleri toplamı toroidin iç çapından küçük olmalıdır.
4Kaçak akım algılama rölesi bağlanırken dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir?
Toroidal akım transformatörünün içinden kabloları ve varsa nötr kablosu geçirilmelidir. Toprak hattına ait kablolar toroid transformatör içinden kesinlikle geçirilmemelidir. Kablolar olabildiğince toroidal transformatörün merkezinden geçirilecek şekilde düzgün montaj yapılmalıdır.
5Otomatik Transfer şalteri sisteme nasıl bağlanır?
Aşağıda bulunan şemada gözüktüğü gibi şebekeden gelen fazlar ve nötr, otomatik transfer şalterinin şebeke kutbuna, jeneratörden gelen fazlar ve nötr ise otomatik transfer şalterinin jeneratör kutuplarına bağlanmalıdır.

6Kaçak akımları algılamak için kullanılan Toroidal Akım Trafosu ile Akım Transformatörü arasındaki fark nedir?
Toroidal akım transformatörleri sistemdeki kaçak akımın algılanabilmesi amacı ile kullanılan kaçak akım algılama kombinasyonunda (Termik –Manyetik Devre Kesici, Açtırma Bobini, Toprak Kaçak Akım Rölesi, Toroidal Akım Transformatörü) kullanılan ölçüm elemanlarından biridir. Toroidal Akım Trafosu, elektrik sistemindeki kaçak akımı algılamak için sisteme giren ve sistemden çıkan akım arasındaki farkı analiz etmek amacı ile kullanılır.

Akım Trafoları “primer” dediğimiz ana devreden geçen alternatif akımı, manyetik bir kuplaj etkisiyle çevirme oranı mertebesinde sekonder sargılara çeviren cihazlardır. Böylece yüksek akımların ölçü cihazları ile ölçülmesini sağlar Ölçüm amacıyla kullanılan akım transformatörleri ölçü ve kontrol cihazlarının sekonder uçlarına bağlanır.
7Sigma (D-E-F tipi ) Kaçak akım algılamalı A.G. devre kesicinin elektronik ekranında yazan değer ne anlama gelmektedir?
Sigma Kaçak Akım Algılamalı A.G Devre Kesicilerde bulunan LCD ekran üzerinden elektrik sisteminde anlık olarak oluşan kaçak akım değeri görülür.
8AC tipi, A tipi, B tipi Kaçak Akım Koruma Şalterinde Neyi İfade Etmektedir? Hangi Tip Kaçak Akım Koruma Şalteri Hangi Uygulamalarda ve Nerelerde kullanılır?
Kaçak akım koruma şalterleri sistemde oluşan kaçak akımın dalga formun algılayabilme yeteneklerine göre farklı tiplerde üretilmektedir.

AC tipi kaçak akım koruma şalterleri; Rezistif yükler, Klasik aydınlatma, Elektrikli ısıtıcılar olan uygulamalarda,
A tipi kaçak akım koruma şalterleri; Led sürücüler ve Dimmerler, İndiksiyon ocakları, Yürüyen merdivenlen uygulamalarında,
B tipi kaçak akım koruma şalterleri; AC/DC motor sürücüleri, Fotovoltaik tesisler, UPS, Frekans dönüştürücüler, Elektrikli araç şarj istasyonu olan uygulamalarda kullanılır.
9Asansör sistemlerindeki KAK Şalterleri neden devre dışı kalır?
Asansör motorlarını sürmek için kullanılan sürücüler çalışmaları esnasında, DC akım bileşenleri ve sistemi bozucu harmonik akımları oluştururlar, oluşan bu bozucu etkiler ise kaçak akım koruma şalterinin gereksiz ve zamansız açmasına sebep olabilir. Bu yüzden bütün asansör uygulamalarında kullanılan KAK Şalterinin A tipi veya B tipi olması tercih edilmelidir.
10Kaçak akım algılamalı şalterimizdeki (D-E-F tipleri) hatalar nasıl resetlenebilir?
A.G. devre kesici kontakları açık konumda iken (off pozisyonunda) test butonuna basılarak oluşan kaçak akım hafızadan silinmiş olur.
11Parafudr nedir?
Parafudr şebekeye bağlı cihazları , şebekeyi ve tesisatı yıldırım kaynaklı oluşan darbelere (şebekeye karışan darbeler) , elektrostatik deşarj yoluyla oluşan darbelere, tesis içi oluşan ani darbe gerilimlerine karşı koruyan bir devre koruma elemanıdır. Gerilime bağlı oluşan aşırı akımı ise içinde bulunan koruma elemanları vasıtası ile toprağa akıtarak koruma sağlar. Elektrik sisteminde herhangi bir darbe oluşmadığı durumlarda yalıtkandır ve üzerinden akım geçmez, herhangi bir darbe oluşması durumunda ise iletime geçerek darbeyi toprağa iletirler.
12Parafudr tipleri / parafudr çeşitleri nelerdir?
Parafudrlar koruma yapacakları dalga karakteristiklerine göre çeşitli gruplara ayrılırlar.
B tipi parafudrlar yıldırımdan kaynaklı aşırı gerilimlere karşı
C tipi parafudrlar anahtarlamaya bağlı oluşan iç aşırı gerilimlere karşı
D tipi parafudrlar hassas cihazların korunması için kullanılan aşırı gerilim koruyucularıdır.

13Termik Manyetik A.G. devre kesici nedir?
Termik- Manyetik Devre Kesiciler, elektrik tesisatını aşırı yük akımlarına ve kısa devre akımlarına karşı koruyan devre koruma elamanıdır. Aşırı yük akımlarına karşı korumayı termik açtırma ünitesi ile, kısa devre akımlarına karşı korumayı manyetik açtırma ünitesi ile sağlarlar.
Termik açma: A.G. devre kesici üzerinden aşırı akım geçmesi sonucu bimetalin ısınarak şalterin devreyi açmasına denir.
Manyetik Açma: A.G. devre kesici üzerinden bir kısa devre akımı akması sonucunda ani akım değerinin yükselmesine ve bu durumun da manyetik bobinin mıknatıslandırıp devreyi açmasına denir.
14A.G. devre kesicilerinde açtırma bobini nedir, nasıl çalışır?
A.G. devre kesici üzerine (etiket kapağının altına) monte edilen bu bobin, bir buton yardımı ile enerjilendirilerek devre kesiciyi uzaktan açtırmak için kullanılır.
15A.G. termik- manyetik devre kesicilerde düşük gerilim bobini nedir, hangi amaçla kullanılır?
A.G. devre kesici üzerine ( etiket kapağının altına) monte edilen açtırma bobini, enerji kesintisi yada düşük gerilim arızası durumunda şalterin açması (trip pozisyonu) için kullanılan yardımcı bir aksesuardır.
16Sigma Kontaktör etiketi nasıl okunur?
Sigma kontaktörlerde ilk 3 harf kontaktörün tip kodunu belirtir. Sonrasında gelen ilk 3 rakam kumanda edeceği yükün AC-3 akım değerini, son 3 rakam ise bobin gerilimini belirtir.

17Sigma termik röleler hangi Sigma kontaktörleri ile uyumludur?
Termik Röle Birlikte kullanılabileceği kontaktör kodu TİP KODU ANMA AKIMI KONTAKTÖR KODU STRP 0,16A – 22A SCG 9 - SCG 25 STRP 26A – 40A SCG32 - SCG 40 STRP 50A - 85A SCG 50 – SCG 85 ra STRP 100A - 125A SCM 100 – SCM 125 STRP 150A SCM 150 STRP 180A - 240A SCM 250
18Motor koruma şalteri nedir, neden kullanılır?
Motor Koruma Şalterleri, termik ve manyetik açma salıcıları ile bir devre kesici gibi davranarak motorları hem aşırı yük akımlarına karşı, hem de kısa devre akımlarına karşı koruma altına alır. Motor koruma şalterlerinin akım zaman eğrileri koruma yapacağı yük karakteristiğine yani motor sistemlerine göre hazırlanmıştır , böylece devre kesici-otomatik sigorta gibi termik manyetik koruma elemanları ile arasındaki temel farkı oluşturur. Bu nedenle motorların korunması için kullanılan en etkili ve doğru yöntemdir.
19Akım trafosu nedir, nasıl seçilir?
Akım trafosu, devreden geçen akımı ölçmek için kullanılan, primer sargıların meydana getirdiği elektromanyetik alanın sekonder sargılar tarafından kesilerek bir akım indüklenmesine neden olan ölçü transformatörüdür. Akım transformatörü temel olarak primer akımı (A), güç (VA), doğruluk sınıfına göre seçilir.
20Tekrar kapamalı kaçak akım koruma şalteri ve otomatik sigorta nedir?
Devre dışı kalan otomatik sigorta/kaçak akım koruma şalterlerini belirli bir süre sonra ve belirli bir sayıda tekrar devreye alan yardımcı bir donanımdır. Tekrar kurma aksesuarı sayesinde, otomatik sigortaların/ kaçak akım koruma şalterlerinin atması(devre dışı kalması) nedeni ile yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin, insan müdahalesine gerek kalmadan hızlıca önüne geçilir. Böylece zaman kayıplarının, işgücü kayıplarının, fabrikalarda/ endüstriyel tesislerde üretim kayıplarının önüne güvenle geçilmiş olunur.
21Tekrar kapamalı kaçak akım koruma şalterleri ve otomatik sigortalar nasıl çalışır?
Kaçak Akım Koruma Şalterlerinin devre dışı kalması/atması durumunda Kaçak Akım Koruma Şalteri Yeniden Kapama Aksesuarının çalışma diyagramı aşağıdaki gibidir.


İlk atmada 10sn bekler ve kurma işlemini yapar
2. atmada 60sn bekler ve kurma işlemini yapar
3. atmada 300sn bekler ve kurma işlemini yapar

Otomatik Sigortaların devre dışı kalması/atması durumunda Otomatik Sigorta Yeniden Kapama Aksesuarının çalışma diyagramı aşağıdaki gibidir.


İlk atmada 10sn bekler ve kurma işlemini yapar
2. atmada 15sn bekler ve kurma işlemini yapar
3. atmada 20sn bekler ve kurma işlemini yapar
22Neden mini akım trafosu seçmeliyim?
Sigma mini akım transformatörleri küçük boyutlara sahip olduğu için pano içerisinde yer tasarrufu sağlar.
23A.G Şönt Reaktör nedir neden kullanılır?
Şönt reaktörler kompanzasyon sistemlerinde, kapasitif yükün artması durumunda reaktif güç kontrol rölesi ile devreye alınarak, endüktif etki meydana getiren, böylece kapasitif yükün dengelenmesinde kullanılan kompanzasyon elemanlarıdır. Özellikle son yıllarda elektrik sistemlerinde bağlanan kapasitif özellikli yüklerin artması(LED, UPS, XLPE kablolar) ile birlikte kompanzasyon sistemlerinde, kondansatör kullanımı ile beraber şönt reaktör kullanımı da zorunlu hale gelmektedir.
24Darbe akım anahtarı nedir? Neden kullanılır?
Darbe akım anahtarı, piyasada bilinen diğer bir ismi ile impuls röle, aydınlatma devrelerinin birden fazla noktadan kontrol edilmesi için kullanılan devre anahtarlama elemanıdır.

Darbe akım anahtarları ile basit, enerji tasarruflu ve tüm işletmelerde verimli bir aydınlatma kontrol sistemi gerçekleştirilir. Darbe akım anahtarları, aydınlatma devrelerinde daha az kablo kullanılarak, sahada çalışan teknik ekiplerin montaj sürelerini önemli ölçüde kısaltır, zamandan tasarruf sağlar.
25Hangi tip kontaktör kullanmalıyım?
Motor, Fan, Pompa uygulamalarında 3 kutuplu kontaktör, nötr kutbunun da kesilmesi isteniliyorsa 4 kutuplu kontaktör kullanılmalıdır.
Motor yönü değiştirme, şebeke-jeneratör transfer işlemlerinde enversör kontaktör kullanılmalıdır.
Benzin istasyonu, asansör, otomat sistemleri için mini kontaktör kullanılabilir.
Okul, hastane, eğitim merkezleri, ofislerde sessiz çalışma özelliğine sahip modüler tip kontaktörler kullanılabilir.
26Kompanzasyon metodları nelerdir?
Kompanze edilecek yükün karakteristiğine göre farklı kompanzasyon çeşitleri mevcuttur.Bu nedenle kompanzasyon tesise özel gerçekleştirilmelidir. Endüktif yüklerin bulunduğu işletmelerde klasik kompanzasyon, reaktif güç kontrol rölesi, kondansatör, kompanzasyon kontaktörlerinin kullanıldığı kompanzasyon metodur.

Harmonik Filtreli Kompanzasyon, motor sürücüleri kesintisiz güç kaynakları, redresörler, IGBT tabanlı elektronik cihazların bulunduğu sistemlerde bu cihazların yüksek harmonik akımı çekmeleri nedeni ile kondansatörleri korumak ve sistemi rezonanstan uzaklaştırmak için kullanılır.

Sürücülü Kompanzasyon, okul, hastane, benzin istasyonu gibi dengesiz yük karakteristiğine sahip hem endüktif hem de kapasitif karakterli işletmelerde uygulanır.
Tristörlü Kompanzasyon robot, kaynak, vinç asansör gibi hızlı devreye girip çıkan yükler için uygulanmaktadır.
  • Bizden haber almak ister misiniz?