Silindirik Kartuş Sigorta Nedir?

Kompanzasyon Kontaktörü
21 Aralık 2019
Otomatik Sigorta Nedir?
26 Aralık 2019

Fabrikalardaki veya konutlardaki elektrik tesisatını ve bu tesisata bağlı elektrik ekipmanlarını aşırı akımlara ve kısa devrelere karşı hızlıca korumak için kullanılan silindirik kartuş sigortalar 2A’den 100A’e kadar 10×38, 14×51, 22×58 boyutlarında,100kA kısa devre kesme kapasitesine sahip olarak üretilmektedir. Kartuş sigortalar, steatit dış gövde, dış gövde içine yerleştirilmiş kuvarz kum ve eriyen tel ile kartuş sigortanın her iki ucunda bulunan gümüş kaplamalı kontaklardan oluşur.

SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTALAR NASIL ÇALIŞIR?

Devrenin herhangi bir noktasında oluşan kısa devre veya aşırı yük akımı nedeniyle kartuş sigorta içinde bulunan tel, elektrik akımının ısı etkisi ile eriyerek kopar. Kartuş sigorta gövdesi içinde bulunan kum, erime noktalarındaki boşlukları doldurarak kopan tellerin birbiri ile temasını, sonuç olarak devrenin akım iletimini kesmiş olur.

SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA NASIL SEÇİLİR?

Kartuş sigortalar, anma akımı, kartuş sigorta boyutu ve koruma tipine göre seçilir.

Sigma elektrik kartuş sigortalar 10x38mm, 14x51mm, 22x58mm (çap x uzunluk) 3 farklı boyutta üretilmektedir.

KARTUŞ SİGORTA KORUMA TİPLERİ:

gL veya gG tip kartuş sigorta: Kabloların ve elektrik devrelerinin aşırı yük ve kısa devreye karşı korunmasında, kompanzasyon panosunda bulunan kondansatörlerin korunmasında kullanılır, hızlı karakterlidir.

aM tip kartuş sigortalar: Motor devrelerinin kısa devrelere karşı korunmasında kullanılır, yavaş karakterlidir.

aR tipi kartuş sigortalar: UPS kesintisiz güç kaynakları, yumuşak yol vericileri (soft starter), invertör, konvertör, AC/DC sürücüler, transistörlü (yarı iletken) devrelerin kısa devrelere karşı korunmasında kullanılır.

Sigma silindirik kartuş sigorta yuvası: Sigma kartuş sigorta yuvası sigma kartuş sigortalar ile uyumlu olarak 3 farklı boyutta üretilmektedir. Kullanım kategorisi AC-23a olup rezistif ve endüktüf yüklerin yük altında açma-kapama yapılmasına uygundur.

NEDEN SİGMA SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA VE SİGMA SİLİNDİRİK KARTUŞ SİGORTA YUVASI KULLANILMALIDIR?

Kompakt boyutlarda üretilen Sigma kartuş sigorta yuvaları Sigma kartuş sigorta ile kullanıma uygun olarak 35mm DIN rayı üzerine monte edilmeye uygundur. Kartuş sigorta gövdesi üzerinde bulunan gösterge sayesinde kartuş sigortanın devrede olup olmadığı anlaşılmaktadır. Kartuş sigorta yuvası gövde malzemesi UL94 sınıfına göre V0 alev almazlık özelliğine sahip malzemeden üretilmektedir. Aşırı akımlara karşı oldukça dayanıklı olan sigma kartuş sigortalar kısa devre oluşması durumunda ise 1-1,5 ms içerisinde çok hızlı bir şekilde devreyi açar.